Önéletrajz

Havasi Ica

Önéletrajz
Havasi Ica született Markó Ilona

 

Havasi Ica festményKecskeméten születtem, a gyermekéveimet itt és Izsákon, majd Budapesten töltöttem.
Családommal 40 éve élek Szigetszentmiklóson.
A festészet már elvarázsolt kisiskolásként. A tanító Izsák Imre bácsi festményei, valamint családi kapcsolatok révén — Bozsó János kecskeméti festõmûvész alkotásai,
– aki mûtermében ecsetet adott a kezembe és bíztatott, egy életre magával ragadott. Sûrû mûterem látogatásokkal lelkembe ivódott az olaj illata, a mûvészet varázsa. A mai napig, ha szülõvárosomba járok, megnézem a MESTER alkotásait.

Havasi Ica olajfestményIskoláimat Izsákon és Budapesten végeztem. Kezdetben, a szigetszentmiklósi II. számú általános iskolában pedagógusként dolgoztam, párhuzamosan a pedagógiai fõiskolára jártam. Késõbb ruhatervezésben és kivitelezésben, majd az üzleti életben tevékenykedtem. A ruhatervek grafikai ábrázolása, a színes kelmék összeállítása, színpadi bemutatása erõsítette az utamat a képzõmûvészet felé. Élményeim hatására a rajzlapon arcok, tájak, épületek is megjelentek. A ruhák tervezését, a rajzolás és festés váltotta fel.

Havasi Ica festményMagamat olyan „keresõ emberként” jellemezném, aki életútján folyton kereste, kutatta, értékelte és tisztelte az „élet misztériumát”. Próbáltam válaszokat találni örök kérdésekre, életünkkel, a létezéssel kapcsolatban.
A festészetben megtaláltam az „utat”, mely a belsõ békéhez, szabadsághoz vezetõ út, mely sok kérdést vet fel és sok választ is ad, egy olyan kapocs mely külsõ és belsõ dolgokat oldhatatlanul összeköti.
Felelevenedtek az ifjúkori élmények.

Havasi Ica festményeA grafikák után akvarellek készültek, majd késõbb az olajfestés végtelen varázsa ragadott meg. Mûvészeti szakkönyvekbõl magántanulmányokat folytattam. A kiállítóhelyek, mûtermek rendszeres látogatásával ismerkedtem meg régi festõk és kortárs mûvészek alkotásaival. Autodidakta módon egyre több ismeretre tettem szert, hiszem, hogy alkotásaik a béke és harmónia megõrzését hirdették!

Eljött a pillanat a „Belsõ Hang” ösztönzése és állandó kreativitásom festõvé tett.
Az elkészült akvarellekbõl, olajfestményeimbõl, a szigetszentmiklósi Mûvelõdési Központban megrendezhettem elsõ kiállításomat.

Havasi Ica olajfestményeSegítõim, a híres mûvész házaspár Dr. Losonci Miklós író-mûvészettörténész,
valamint Losonci Lilla festõmûvész, véleményezik munkáimat és megnyitják kiállításomat.

A sikeres kiállítás inspirált a folytatásra úgy éreztem a sürgetõ pillanatok egyre intenzívebbek a lelkemben.

Havasi Ica festményMárai Sándor: A feladatról és a pillanatról
Vigyázz arra, hogy ne mulaszd el a pillanatot, amely csak a te
pillanatod, mûved kivitelének végzetszerûen kijelölt idõszaka.
Kényelem, szöszmötölés, gyávaság, lustaság néha késleltetik feladatod
kivitelét, noha szíved mé1yén tudod jól, hogy az idõ telítve van azzal,
amit rajtad keresztül el akar mondani, s egy pillanatot sem
mulaszthatsz, mert elmondja más helyetted, s nem úgy mondja el,
ahogyan te jónak és igaznak hiszed.

Havasi Ica olajfestményTudományban, mûvészetben,
irodalomban, közéletben vannak ilyen sürgetõ pillanatok, mikor egy
igazság megérett és ki kell mondani. S ha végzetesen éppen téged
jelölt ki e feladatra a sors, ne késlekedj, mint a rossz színész, aki elmulasztja a jelenet végszavát. Nemcsak mûved, az idõ is van,s az idõn belül meg van a te
pillanatod, melyet nem szabad elmulasztani.

A varázsló álmaTovábbi kiállításaimon sok segítséget kaptam más közremûködõ alkotóktól, akik
stílusokról , technikákról , szakmai tanácsokkal láttak el, segítve a további kibontakozásaimat. Kiváló mûvészettörténészek, szakemberek mondták el véleményüket alkotásaimról:

Dr.Losonci Miklós mûvészettörténész,egyetemi tanár; Tóth Csaba festõmûvész,fõiskolai tanszékvezetõ tanár; Illés Judit festõmûvész; Dr.Turai G.Kamil mûvészeti esztéta ;Dr. Géger Melinda mûvészettörténész ; Kosch Péter grafikusmûvész;Fegyó Béla festõmûvész ;Stokinger László festõmûvész; Szanhoffer Imre festõmûvész.

Havasi Ica festményKözben a Független Magyar Szalon Képzõmûvészeti Egyesület, valamint az Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Társaság tagja lettem.

Realista, impresszionista,expresszionista ábrázolása érdekel a legfõképpen, de kedvelem a szürrealista felfogást is. Nonfiguratív alkotásaim is sikert arattak.

Festmény: Csendes érintésA keszthelyi Helikon Kulturális alapítvány által volt lehetõségem, hogy a
„ReBik” I Európai mûvészeti Lexikon 2002-es kiadásában megjelenjen nevem és tíz festményem.Munkáim láthatok az ország különbözõ részein, klubokban, mûvelõdési
intézményekben, hotelekben, galériákban illetve szigetszentmiklósi magángalériámban.
Ezen kívül az interneten is megtalálhatok alkotásaim, ahol az aktuális kiállításaimról friss
információ olvasható.

Virágzó fák között című festmény2005 évben a Honvédelmi Minisztérium felkérésére megállapodást kötöttünk egy vándorkiállítás megrendezésére. A kiállítás sorozat címe „Lelkemnek fénye”. Még ebben az évben szeptember 2.-án a „Tisztelet Társasága” rendezvények keretében a Papp László Sportcsarnok elõterében is volt szerencsém kiállítani, ahol 12000 látogató volt jelen.

Havasi Ica festménySzervező tevékenységem gyümölcse, közel 100 önálló kiállítás, de volt lehetőségem elismert
művészekkel közös kiállításokon is részt venni.
Jótékonysági célokra is felajánlottam több festményemet, így segíthettem rászoruló
embereken.

Havasi Ica festményKedvenceim és példaképeim a XVI -XIX. sz. -i művészek. Michelangelo, Leonardo,
Raffaello művészete megmutatja számomra, hogyan fejezzük ki a határtalant, az ésszel
megragadhatatlant. Id. Markó Károly tájai, Munkácsy Mihály, Paál László, Claude Monet munkássága felöleli az impresszionizmus gyönyörűségét. Többféle stílus és technika vonz, amit megpróbálok képességeimhez mérten alkalmazni.

Szabadnak született című festményAz impresszionista plein-air festők stílusa áll hozzám a legközelebb, az atmoszférikus jelenségek hangulatát ábrázolni, az egyik legszebb és legnehezebb feladat.
A valóság lényege a pillanatnyi látszaton túl mélyebben keresendõ, s ennek az
érzésnek egy lenyûgözõ lírai alkotója Csontváry K. Tivadar. Művészete a valóság és a vágyak tökéletes önvallomása, alkotásai, színharmóniái lenyûgöznek.

A fény üzeneteKiegészítésül filozófiával is foglalkozom Dr. Rudolf Steiner, R. W. Emerson, Joseph
Murphy,James Redfield, Anthony de Mello és még sokak munkássága nagy hatással van rám, inspirál.

A művészi élmények gyakran elvonatkoztatnak, de hiszem, Meleg otthon, hűvös árnyékhogy minden egyes gondolathoz, gesztushoz, mindenhez, amit mondunk és teszünk energia kapcsolódik – remélhetõleg pozitív- ennek az erõsítésével igyekszem alkotásaimat létrehozni, emocionális festményeket festeni.
De legfőképpen és nem utolsó sorban a HITEM az, ami megadta a lehetőséget, hogy
beteljesüljön életem a festészetben.

Ars poeticám:

Reggeli áhítattal„Egy művész a festményeivel megtanított arra, hogy lássam a naplementét.
A Mester a tanításával arra oktat, hogy lássam minden egyes pillanat valóságát,….
Hogy megértsük, figyelnünk kell a fák közt zúgó szélre, a folyó csobogására, a fényre vagy a
madár dalára. Ezek szavai felébresztenek, majd valamit a szívedben, amely felülmúl minden
tudást. ”
Anthony de Mello